GGZ verslavingszorg verwijzers

Onze verslavingszorg richt zich op duurzaam herstel bij verslavingszorg voor volwassenen (SGGZ), waarbij theorie en praktijk gecombineerd worden in een kleinschalige en natuurlijke omgeving. Door theoretische sessies op locatie af te wisselen met praktijksessies in de natuur waarbij ‘doen’ centraal staat, leren we onze cliënten op een laagdrempelige manier om te gaan met emoties zoals weerstand en frustratie. Zo zijn ze beter voorbereid op situaties die misschien ook ná de behandeling kunnen voorkomen. 

Waarom doorverwijzen naar Reconext GGZ? 

 • Kleinschalig en laagdrempelig 
 • Veilig en praktijkgericht leren mét en van elkaar  
 • Intake binnen 24 uur – binnen twee tot vier weken starten    
 • Volledig vergoed door zorgverzekering: géén eigen bijdrage 
 • Aandacht voor naasten én nazorg 

De verwijzing kunt u sturen via het Zorgdomein of mailen naar info@reconext.nl

Onze behandelvormen

Reconext is een gecertificeerde GGZ-zorginstelling en werkt uitsluitend met gekwalificeerde professionals. Daarnaast baseren wij ons op vernieuwende en bewezen effectieve methoden om mensen op een duurzame manier te helpen bij het doorbreken van hun verslaving. Binnen deze kaders bieden wij de volgende behandelingen aan:  

  • Klinische opname met behandeling (Zie flyer voor meer informatie)
  • 5-daagse dagbehandeling van 6 weken (individuele- én groepssessies) 
  • 3-daagse dagbehandeling van 8 weken (individuele- én groepssessies) 
  • Individuele behandeling van 12 weken (uitsluitend een-op-een sessies) 
  • Motivatietraject van 4 weken

Onze dagbehandelingen bestaan uit een combinatie van individuele- en groepssessies en worden altijd gevolgd door een nazorgtraject van 8 weken.

Inclusiecriteria 

Bij Reconext werken we op basis van vrijwillige deelname. Daarnaast moet een cliënt aan de volgende criteria voldoen om deel te kunnen nemen aan onze behandeling: 

 

 • Fysiek in staat om lichte tot matige inspanning te verrichten 
 • Vrij van gebruik van middelen tijdens het hele behandeltraject dat varieert van 6 tot 12 weken 
 • Bij een gedragsverslaving worden er duidelijke afspraken gemaakt, over of en hoe bepaald gedrag nog uitgevoerd mag worden gedurende de behandeling 
 • Gemotiveerd om actief deel te nemen aan een-op-een gesprekken en eventueel groepssessies 
 • Bereidheid om confronterende gesprekken aan te gaan of te leren mediteren om de emotionele gesteldheid te verbeteren

Contra-indicaties

Hoewel we iedereen graag helpen bij het doorbreken van hun verslaving, kunnen we in bepaalde situaties de cliënt niet in behandeling nemen. Daarnaast behoudt Reconext te allen tijde het recht om per situatie het besluit te nemen om een cliënt wél of níet in behandeling te nemen. 

In o.a. de volgende situaties kunnen we de client niet aannemen:

 • Indien de client dakloos is 
 • Bij sprake van een rechterlijke machtiging 
 • Bij een verhoogd risico op suïcide of een acute psychose 
 • Wanneer de cliënt het traject aangaat vanuit financieel oogpunt
 • Wanneer er sprake is van lopende juridische zaken die de behandeling te zeer kunnen belemmeren.
 • Bij acute GHB-afhankelijkheid 
 • Wanneer de client uitsluitend een eetstoornis of eetproblematiek heeft en het aan andere verslavingsproblematiek ontbreekt 
 • Bij een BMI-index onder de 17 
 • Bij een IQ dat lager is dan 75 
 • Bij het ontbreken van enig sociaal netwerk, of enig uitzicht op verandering op korte termijn 
 • Wanneer de huidige problematiek en verslaving te zwaar wordt geacht voor ons traject (wij kunnen wel adviseren of doorverwijzen naar een intensievere behandeling, waarna de patiënt mogelijk alsnog ons traject kan volgen)  
 • Indien er sprake is van complexe trauma’s die deelname aan ons traject verhinderen of bemoeilijken