Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad zet zich in voor de belangen van alle mensen die in aanraking komen met de zorg van Reconext. Ze zijn direct betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie en overlegt daarover met regelmaat met de directie en het management. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook een adviserende rol.

De onderwerpen waarover de cliëntenraad spreekt met directie en management zijn uiteenlopend. Dit kan variëren van het behandelaanbod tot de maaltijdvoorziening. Doel is om zaken op het gebied van zorg en kwaliteit te verbeteren. Het overleg gaat echter wel altijd om algemene onderwerpen en niet over de persoonlijke situatie van één cliënt.

Samenstelling en werkwijze

De cliëntenraad bestaat uit gemiddeld vijf leden. Iedereen die een behandelovereenkomst heeft (gehad) kan lid worden van de cliëntenraad. Ook ouders, partners of andere naasten van (voormalige) cliënten kunnen lid worden. De meerderheid van de leden moet echter bestaan uit cliënten.

De cliëntenraad vergadert elke maand en heeft ieder kwartaal uitgebreid overleg met de directie en het management.

De leden worden voor een zittingsduur van vier jaar benoemd. Verlenging met maximaal één periode van twee jaar is mogelijk. Als er vacatures zijn worden er nieuwe leden geworven via advertenties richting cliënten en naasten. Hierin wordt geïnteresseerden gevraagd zich kandidaat te stellen.

Wanneer je je inschrijft bij Reconext start je met een GGZ-verslavingszorg behandeling. Dit betekent: 100% vergoeding. Ook als jouw verzekeraar dat niet doet en bijvoorbeeld om een eigen bijdrage vraagt. Is dit bij jou het geval? Dan zoeken we samen naar een oplossing, zodat jij je volledig kan focussen op het doorbreken van je verslaving. 

  Bevoegdheden van de cliëntenraad

  Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de cliëntenraad (verzwaard) adviesrecht, informatierecht en recht van voordracht. De cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder een advies naast zich neer mag leggen. Er moet dan wel een schriftelijke motivering volgen. Naast het adviesrecht is er ook ‘verzwaard’ adviesrecht. Als de zorgaanbieder een ‘verzwaard’ advies niet wil opvolgen, wordt het advies voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden. De uitspraak van deze commissie is bindend.

  De cliëntenraad heeft adviesrecht over zaken als:

  • Het algemene toelatingsbeleid van cliënten, zo mag behandeling niet afhankelijk zijn van leeftijd, godsdienst, geslacht of nationaliteit;
  • Beëindiging van de zorgverlening, zoals bijvoorbeeld de procedure rond ontslag;
  • De wijziging van de doelstelling zoals bijvoorbeeld uitbreiding van het behandelaanbod;
  • Het overdragen van de zeggenschap of een fusie;
  • Het verbreken of juist aangaan van duurzame samenwerking met een andere instelling;
  • Het (gedeeltelijk) opheffen van de instelling;
  • Een verhuizing of ingrijpende verbouwing;
  • Een inkrimping, uitbreiding of andere wijziging zoals bijvoorbeeld een inkrimping van het aantal behandelplaatsen;
  • De begroting en de jaarrekening.

  De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht over:

  • Voedingsaangelegenheden van algemene aard;
  • Het algemene beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid of hygiëne;
  • Het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitssysteem en kwaliteitsinstrumenten, zoals zaken die betrekking hebben op de begeleiding en de bejegening van de cliënt;
  • De klachtenregeling;
  • Het aanwijzen van leden van de klachtencommissie;
  • Vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen zoals bijvoorbeeld de verlofregeling;
  • Informatierecht en recht van voordracht.

  De cliëntenraad heeft verder recht op:

  • Tijdige, duidelijke en volledige informatie.

  Klachtencommissie

  De cliëntenraad behandelt géén individuele klachten. Hiervoor kent Reconext een klachtenregeling. Wel krijgt de cliëntenraad via de klachtencommissie inzicht in de aard van klachten. Klachten die vaker voorkomen, worden besproken in het overleg met de directie en het management. In overleg kan er dan actie worden ondernomen.

  JOUW MENING TELT!

  Reconext hecht veel waarde aan de mening en ervaringen van cliënten en naasten die onze behandellocatie bezoeken. Daarom beschikt Reconext over een cliëntenraad die zich inzet voor de belangen van cliënten. De cliëntenraad bestaat uit (ex)cliënten die willen meedenken en praten over de zorg binnen Reconext.

  Wil je meer informatie of je mening geven?

  De cliëntenraad is zeer geïnteresseerd in jouw mening. Heb je een advies of opmerking over mogelijke verbeteringen binnen Reconext GGZ, laat het ons dan weten. Je kunt de cliëntenraad bereiken per post of per e-mail. Als je iets vertrouwelijk wilt melden, kan dat uiteraard. Het is dan helaas niet mogelijk om je een antwoord te sturen. Er wordt altijd, mondeling of schriftelijk, contact met je opgenomen.

  Wij zien je reactie graag tegemoet.

  Cliëntenraad Reconext GGZ
  Reconext GGZ

  T.a.v. Cliëntenraad

  Capucijnenweg 9
  6286 BA Wittem

  E-mail: clientenraad@reconext.nl