Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.reconext.nl en op e-mails verzonden namens Reconext GGZ, hierna te noemen Reconext. Door de website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie, gaat u akkoord met deze disclaimer.

1 Website disclaimer Reconext
De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als vervanging van professioneel advies.

1.1 Rechten
Alle rechten met betrekking tot de inhoud van de website (teksten, afbeeldingen, logo, etc.) behoren bij Reconext. Het is zonder voorafgaande toestemming van de directie van Reconext niet toegestaan de inhoud te kopiëren. Reconext behoudt het recht de informatie op de website op ieder moment aan te passen of te verwijderen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is enkel bedoeld als algemene informatie. Ondanks grote zorgvuldigheid betreft het samenstellen en actualiseren van de informatie, kan Reconext niet garanderen dat de geboden informatie op de website ten alle tijden juist, volledig en actueel is. Reconext is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in de aangeboden informatie. Reconext garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

1.3 Linkbeleid
Reconext is niet verantwoordelijk voor de informatie, privacybescherming of eventuele diensten van websites waarnaar met een link of anderszins wordt verwezen. Zonder voorafgaande toestemming van de directie van Reconext is het niet toegestaan de website van Reconext te linken aan die van derden.

2 E-mail disclaimer
De informatie uit onze e-mails (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien een door Reconext (@reconext.nl) verzonden e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen en deze e-mail te verwijderen. Elk gebruik van de inhoud van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde(n), is onrechtmatig. Reconext aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.