Veiligheid Incident Melding ( VIM )

Tijdens onze behandelingen kunnen zich incidenten voordoen. Onder incident verstaan we: Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de cliënt of medewerker heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Incidenten proberen we te voorkomen door op tijd te reageren op signalen. Mocht er toch een incident hebben plaatsgevonden, dan doen wij er alles aan om herhaling van het incident te voorkomen. De acties die genomen moeten worden, hebben wij in een incidentenprocedure opgesteld.  Ook is hierin opgenomen op welke momenten er een verantwoordelijkheid is voor melding van het incident door de directie bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Stuur je melding via bijgaand formulier naar vim@reconext.nl.