Nazorg bij verslaving

Reconext helpt je bij het overwinnen van je verslaving, maar biedt ook hulp in de periode daarná. Heb je jouw behandeling succesvol afgerond? Dan bieden we je altijd een individueel nazorgtraject of uitstroomtraject aan. Daarnaast kun je je inschrijven voor onze wekelijkse nazorggroep. Tijdens deze laagdrempelige en kleinschalige groepssessies besteden we aandacht aan de weekthema’s uit de dagbehandelingen, waarbij we ingaan op jouw persoonlijke, actuele behoeften. Maar er is ook ruimte voor familie en naasten om aan te sluiten tijdens specifieke naastenbijeenkomsten.  

Voor wie is de nazorggroep?

Onze nazorggroep is geschikt voor mensen die in het verleden een behandeling bij ons hebben gevolgd óf die op dit moment nog in behandeling zijn bij ons. Iedere vrijdag komen we samen om jou te begeleiden bij eventuele uitdagingen die zich in jouw leven voordoen: op sociaal, zakelijk of privé vlak. Heb je een verwijsbrief? Dan is jouw deelname aan onze nazorggroep geheel kosteloos (behoudens het wettelijk eigen risico). 

Andere vormen van nazorg

Wil je naast het volgen van onze nazorggroep, extra aandacht besteden aan je persoonlijke ontwikkeling? Dan hebben we nog een aantal keuzemodules waaraan je kunt deelnemen. Deze modules duren 8 weken en starten op vaste dagen/tijden, zodat je in alle rust en op jouw eigen tempo alle stappen kunt doorlopen. 

Acceptance Commitment Therapie (ACT): iedere vrijdag

ACT is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van jouw (onverklaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om je mentale veerkracht te vergroten. 

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT): iedere vrijdag 

Bij MBCT maken we gebruik van meditatie en mindfulness. Je leert meer aandachtig en bewust te zijn in het dagelijkse leven, door te focussen op het hier en nu. De sessies vinden plaats in groepsverband en zijn er o.a. op gericht om:  

  • keuzemogelijkheden en keuzevrijheid te vergroten;  
  • grip te krijgen op stressklachten;  
  • automatische reactiepatronen op stress en pijn te herkennen, erkennen en veranderen; 
  • negatieve denkpatronen en gedragspatronen te herkennen, erkennen en veranderen. 

Vaardigheidstraining Emotieregulatie (VERS) training: iedere dinsdag

Bij emotieregulatie problematiek heeft iemand last van een hoge gevoeligheid voor emoties, waarbij er vaak sprake is van sterke emotionele reacties op stress-situaties. Tijdens de VERS-training leer je op een andere manier om te gaan met deze oplopende emoties, zodat je ze beter kunt controleren.  

Heb je interesse om deel te nemen aan de nazorggroep of aan een van de keuzemodules? De startdata zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en worden om die reden pas gecommuniceerd nadat je je hebt aangemeld.