Onze achtergrond

Oprichting en achtergrond

De oprichters van Reconext zijn zelf al jaren werkzaam binnen de verslavingszorg. Zo hebben zij bij verschillende instellingen en binnen diverse lagen in die organisaties ervaring opgedaan. Deze ervaring, reikend van individuele en groepsbegeleiding tot het opstellen van innovatieve behandelprogramma’s, heeft vele inzichten en een daaruit voorkomende ambitie tot stand gebracht. Die inzichten hebben betrekking op de kwaliteit van de behandeling, waaruit de ambitie voortkomt om deze kwaliteit te verbeteren, op basis van onze missie en visie. Wat daarin misschien nog wel het meest opvalt, is dat het daarvoor benodigde onderzoek en dat de daarvoor benodigde kennis reeds veelal beschikbaar blijkt te zijn; er wordt echter nog te weinig gebruik van gemaakt.


Reconext GGZ is dus ontstaan vanuit het idee dat er ruimte voor verbetering is binnen het huidige behandelklimaat van de verslavingszorg. Gemiddeld valt nog 1 op de 2 mensen binnen het eerste jaar terug. Veel behandelingen richten zich voornamelijk op gesprekstherapie. Wij denken dat hier waardevolle aanvullingen op gemaakt kunnen worden. Deze aanvullingen leunen in de basis op hoe men leert en onthoudt, maar juist ook hoe men datgene actief zelf kan toepassen; door ervaring. Er is al veel onderzoek naar de positieve effecten van ervaringsleren gedaan, echter wordt het nog (te) weinig toegepast.

Het toepassen van ervaringsleren, zoals de naam zegt, draait om leren door te doen. Ongeacht iemands niveau of kennis, maakt dit een waardevolle toevoeging aan theoretisch leren of gesprekstherapie. Hieraan ligt een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. Een simpele vergelijking ter illustratie: Je kan iemand vertellen hoe diegene moet fietsen, maar zonder zijwieltjes of enige ervaring zal diegene omvallen. Bij Reconext bieden wij graag zowel die uitleg als de ‘zijwieltjes’, zodat je vanuit een veilige basis nieuw en gezond gedrag kan leren toepassen.

Wanneer je hoort van ervaringsgericht leren, denk je misschien al snel aan lichamelijke oefening of opdracht. Hoewel wij hier veel gebruik van zullen maken, kan ervaringsleren echter ook op een andere wijze bewerkstelligd worden. Al lijkt het misschien tegenstrijdig met voorgaand, ook zonder lichamelijke activiteiten kan het worden toegepast; door onze manier van leren en communiceren te veranderen. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van nieuwe manieren om op een (inter)actievere manier te leren. Probleemgestuurd leren is hier een voorbeeld van. Deze vorm van leren vraagt een actievere houding en meer eigen verantwoordelijkheid, maar laat dit nou net ook de bepalende elementen zijn in het herstelproces!

Wij proberen bovenstaande zo goed mogelijk te integreren met invloeden uit de natuur. De natuur doet niet alleen onszelf goed, maar ook de deelnemers in ons programma. De theoretische basis voor de inzet van de natuur vinden we in verschillende velden binnen de psychologie. Die gaat ervan uit dat de mens in wisselwerking staat en beïnvloed wordt door de natuurlijke of bebouwde omgeving. De mens verandert zijn omgeving, maar de omgeving verandert de mens ook in gedrag en ervaringen. Vele onderzoeken laten zien dat het in contact zijn met de natuur veel voordelen biedt: Naast een positieve invloed op bijvoorbeeld het lichamelijk en psychisch welbevinden en het verminderen van angstklachten, stress, stemmingsproblemen, depressie, onrust en agressie, blijkt ook dat gebrek aan die connectie juist een rol speelt bij psychische problematiek. Door bewust een connectie aan te gaan binnen een natuurlijke omgeving stimuleer je een (nieuwe) verbinding met jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Ons psychisch welbevinden is een functie van hoe wij ons kunnen verbinden met mensen en met de natuur. Onze psyche staat niet los van de natuur.


Reconext

Er is lang gedacht over wat wij als organisatie willen uitdragen. Daar hoort een passende naam bij. De naam Reconext staat voor (bijna) alles wat wij doen en waar wij in geloven:

In de basis richten wij ons erop om jou opnieuw verbinding of contact (“reconnect”) te laten maken met jezelf en je omgeving. Dit legt ook de basis voor onze naam. De naam Reconext wordt door (“eco”) verbonden: Eco staat voor natuur, milieu en duurzaamheid, maar betekent ook leefomgeving of thuis. Wij hechten veel waarde aan de natuurlijke omgeving en het bieden van een veilige, geborgen sfeer. Helaas geldt deze veilige basis niet voor iedereen in zijn thuisomgeving. Hieraan besteden wij dan ook veel aandacht in onze kleinschalige setting.

Wij bieden behandeling voor verslaving. We helpen je verder (“Next”) in herstel (“Reco(-very)”). Wij richten ons in de behandeling veel op ervaren in het hier en nu. Hierdoor kun je de fysieke en mentale balans of weerbaarheid in de toekomst vergroten. Dit lukt echter niet alléén door in het hier en nu te blijven: We werpen een blik op het verleden (“Re-“) en samen met (“-Co-“) deze informatie werken we aan je toekomst (“-Next”).

De ontwikkeling van onze maatschappij en daarmee de ontwikkeling van mentale problematiek staat nooit stil. Er wordt al heel veel goede zorg in ons land geleverd door erg toegewijde mensen. Toch zijn er nog velen die niet of onvoldoende worden geholpen met hun problemen. Vooral in de verslavingszorg is er nog veel ruimte voor verbetering, gezien de hoeveelheid gebruik in ons land. Wij maken daarom gebruik van nieuwe en bewezen effectieve methoden. Ook deze zijn continu in ontwikkeling. Daarom spelen onderzoek en verkenning (“Recon”) van wetenschappelijke methoden bij ons een belangrijke rol voor innovatie (“next”, met een wiskundige “x”). Zo bewaken wij de kwaliteit van onze zorg.

Kijk voor meer informatie bij onze missie en visie. Reconext biedt hulp bij verslaving: Lees meer over onze behandeling of neem contact met ons op.

Onze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar

Bij Reconext vinden we dat iedereen recht heeft op een behandeling. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt dus alleen je wettelijke eigen risico. Soms vergoedt een zorgverzekering echter niet alle kosten. Maak je geen zorgen: wij vragen géén eigen bijdrage voor onze behandeling, dus jij wordt nooit belast met deze kosten. Zo blijft onze verslavingszorg voor iedereen toegankelijk.
Direct aanmelden

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wil je je aanmelden voor een behandeling bij ons? Vul dan het aanmeldformulier in. Voor je overige vragen kun je ons bellen, of hier een bericht achterlaten.