Missie en visie

Missie

Onze wereld is non-stop in beweging. Zo hebben we bijvoorbeeld te maken met een pandemie die iedereen treft, sociaaleconomische onzekerheid en klimaatverandering. Dit leidt tot veel onzekerheid over de verre toekomst, maar ook over onze verwachtingen op korte termijn. De ontwikkelingen in de maatschappij, de economie en de zorg veranderen continu en het is onduidelijk wat dit voor invloed heeft op onze toekomst als samenleving en op onze (geestelijke) gezondheid.

Naast bovenstaande hebben er natuurlijk altijd al genoeg problemen in onze samenleving gespeeld die reden zorgelijk zijn. Lichamelijke en geestelijke problemen en de invloed daarvan op ons sociale leven zijn niks nieuws. Er wordt erg veel goede zorg geleverd door vele enthousiaste mensen uit alle lagen van de bevolking. Daarbij hebben we steeds meer kennis en begrip voor bepaalde problemen, zoals bijvoorbeeld depressie en verslaving. Ook op dit gebied zijn er echter steeds nieuwe ontwikkelingen waar rekening mee gehouden moet worden.

Dit geldt zeker ook voor de digitale ontwikkelingen en de invloed hiervan op ons leven. Computers en sociale media zijn reeds onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Naast alle voordelen die dit met zich meebrengt, is dit ook reden tot zorg over onze gezondheid. Mede door de digitale invloeden lijken we steeds minder écht in contact met onszelf en onze omgeving te staan, zowel sociaal als fysiek. Nu al zijn er talloze aanwijzingen dat dit het risico op psychische problematiek kan verhogen; zo blijkt de invloed van sociale media en internet hiervoor een sterke voorspeller. Sociale media, gamen en internet beschikken op zichzelf al over een verslavende component. Daarnaast kunnen ze ook tot een verhoogd risico op de ontwikkeling van andere stoornissen in gedrag of middelengebruik leiden. Gezien de continue digitale ontwikkelingen zal de zorg ook in beweging moeten blijven en zich hierop moeten aanpassen.

Reconext wil in de alsmaar veranderende zorg een stabiele rol vervullen. Enerzijds door gebruik te maken van de mogelijkheden die bovenstaande ontwikkelingen met zich meebrengen, maar anderzijds door er op gepaste manier afstand van te nemen; door de connectie met de natuur, door ervaringsleren en door sociale interacties op basis van fysieke aanwezigheid als basis te integreren in de behandeling.

Onze missie: “Mensen op een gezonde en gebalanceerde manier in contact laten zijn met zichzelf en hun omgeving, met behulp van leren door ervaring in een natuurlijke omgeving.”

Vanuit bovenstaand gedachtegoed willen wij mensen helpen om verder te komen in herstel. Hiervoor zullen we gebruik maken van zowel gevestigde als innovatieve methoden, maar juist ook van wat ons altijd in de basis verbinden zal; het ervaren van de fysieke natuur en de fysieke en mentale bewustwording. Wij helpen mensen om op een (inter)actieve manier te werken aan een stabiele en duurzame balans.

We houden een gerichte focus op verslaving; Veel behandelingen blijken ontoereikend en er dient een uitgebreider aanbod te komen, met methodieken waarin iedereen beter mee kan. Aanvullingen als ervaringsleren, waarbij er door middel van actief leren een grotere betrokkenheid van de deelnemer ontstaat in het proces van probleem tot oplossing, krijgen bij ons de voorkeur ten opzichte van veel ‘gebruikelijke’ methodieken, die uitgaan van passiever, theoretisch leren.

Het aanbod van Reconext richt zich op leren en ervaren in een uitdagende, doch veilige, natuurlijke omgeving. Activiteiten die plaatsvinden in de natuur en het (her-)ontdekken van zingeving zijn belangrijke onderdelen hiervan. Dit proberen we te integreren in de meer reguliere psychische behandelmethoden, zodat deze op een vernieuwende en effectievere manier in hun kracht behouden blijven. Wij koppelen dit naar de individuele leefomgeving van onze cliënten. Hiermee reiken we concrete handvatten aan voor een duurzaam herstel en betere kwaliteit van leven.

Visie

Reconext is een kleinschalige en vooruitstrevende organisatie die het bio-psychosociaal model aanvult met de inzet van de natuurlijke omgeving en het ervaringsleren. Wij zijn van mening dat er slechts sprake kan zijn van duurzame positieve verandering in het leven van mensen als de omgeving waarin dit gefaciliteerd wordt ook deze duurzaamheid uitdraagt.

Onze visie: “Uitgaande van kwaliteit boven kwantiteit, het ontwikkelen van een behandel- en onderzoeksinstelling die een uitgebreid zorgtraject aanbiedt, met behoud van een kleinschalige uitstraling en geborgen sfeer. Daarin staan ervaringsleren en de natuurlijke omgeving centraal, zodat mensen met psychische problematiek op een duurzame manier gezondere connecties kunnen aangaan en gebalanceerd leren leven.”

Onze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar

Bij Reconext vinden we dat iedereen recht heeft op een behandeling. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt dus alleen je wettelijke eigen risico. Soms vergoedt een zorgverzekering echter niet alle kosten. Maak je geen zorgen: wij vragen géén eigen bijdrage voor onze behandeling, dus jij wordt nooit belast met deze kosten. Zo blijft onze verslavingszorg voor iedereen toegankelijk.
Direct aanmelden

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wil je je aanmelden voor een behandeling bij ons? Vul dan het aanmeldformulier in. Voor je overige vragen kun je ons bellen, of hier een bericht achterlaten.