Voorwaarden voor behandeling

Om een behandeling bij Reconext GGZ te kunnen volgen, zijn er een aantal voorwaarden. Wij vinden het belangrijk om hier duidelijk in te zijn, om zo teleurstelling te voorkomen.

Inclusie criteria

Je dient aan deze voorwaarden te voldoen voor deelname aan ons programma:

 • Je bent lichamelijk gezond genoeg om lichte tot matige inspanning te verrichten. Denk bijvoorbeeld aan een wandeling van ongeveer 2 uur.

 • De behandeling is ten alle tijden vrijwillig.

 • Je bent gemotiveerd voor een behandeling en bent bereid om een programma te volgen, dat soms wellicht buiten je comfortzone ligt. Denk bijvoorbeeld aan een wandeling maken terwijl het buiten regent, confronterende gesprekken aangaan, of leren mediteren, ondanks dat je hier weerstand bij ervaart.

 • Je staat open voor een behandeling die zich niet alleen richt op theorie en het voeren van gesprekken, maar ook veel op ervaringsleren (doen), waarbij er zowel groepsbehandeling als individuele contactmomenten zijn.

 • Je bent bereid om het gehele traject, van gemiddeld 12 weken, te doorlopen. Tijdens die periode wordt je geacht om vrij van middelengebruik te zijn. In het geval van een gedragsverslaving worden er duidelijke afspraken gemaakt, over of en hoe bepaald gedrag nog uitgevoerd mag worden gedurende de behandeling.

Contra-indicaties

Er zijn ook factoren waardoor we je helaas niet in behandeling kunnen nemen:

 • Indien je dakloos bent.

 • Wanneer de huidige problematiek en verslaving op dit moment te zwaar wordt geacht voor ons traject. Wij kunnen wel adviseren of doorverwijzen naar een intensievere behandeling, waarna je mogelijk alsnog ons traject kunt volgen.

 • Zolang de thuissituatie dusdanig instabiel of onveilig is en er geen uitzicht is op verbetering hiervan, waardoor het niet aannemelijk is dat je kunt stoppen met gebruik of dat je de behandeling kunt volhouden.

 • Bij het ontbreken van enig sociaal netwerk, of enig uitzicht op verandering op korte termijn.

 • Wanneer je dit traject aangaat met het doel om voornamelijk je financiële situatie aan te pakken.

 • Indien je behandeling wilt voor je complexe trauma’s, of deze trauma te zeer op de voorgrond aanwezig zijn om ons traject te kunnen volgen. Wel kunnen wij mogelijk de verslavingsproblematiek behandelen, waarna we voor een traumabehandeling kunnen doorverwijzen.

 • Wanneer een eetstoornis of eetproblematiek je primaire probleem is en het aan andere verslavingsproblematiek ontbreekt.

 • Bij sprake van een rechterlijke machtiging.

 • Wanneer je kampt met acute GHB-afhankelijkheid.

 • Indien er sprake is van actuele psychiatrische problematiek, zoals een verhoogd risico op suïcide of een acute psychose.

 • Bij een IQ dat lager is dan 75.

 • Wanneer je BMI-index onder de 17 valt.

Het besluit om in behandeling te kunnen komen, ligt uiteindelijk altijd bij de daarvoor bevoegde personen binnen de organisatie.

Onze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar

Bij Reconext vinden we dat iedereen recht heeft op een behandeling. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt dus alleen je wettelijke eigen risico. Soms vergoedt een zorgverzekering echter niet alle kosten. Maak je geen zorgen: wij vragen géén eigen bijdrage voor onze behandeling, dus jij wordt nooit belast met deze kosten. Zo blijft onze verslavingszorg voor iedereen toegankelijk.
Direct aanmelden

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wil je je aanmelden voor een behandeling bij ons? Vul dan het aanmeldformulier in. Voor je overige vragen kun je ons bellen, of hier een bericht achterlaten.