Ons traject

Bij Reconext weten we dat hulp vragen erg moeilijk is. Er zijn dan ook veel mensen met een verslaving die de stap niet nemen. Dit kan komen door ontkenning, schaamte of koppigheid; anderen weten simpelweg niet dat iedereen recht heeft op deze hulp, of waar ze die kunnen vinden. Wij vinden het belangrijk om inzicht in onze zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.


1

Aanmelding

Het is belangrijk om je goed te informeren voordat je je aanmeldt. Onze werkwijze is uniek en daardoor wellicht anders dan je verwacht. Lees meer over onze behandeling. Twijfel je hierna nog steeds of onze aanpak bij jou past? Neem contact met ons op en stel je vragen, zodat je beter weet waar je aan toe bent. Zodra jij denkt dat ons programma aansluit bij jouw hulpvraag en behoeften, kun je je aanmelden via het aanmeldformulier. Zodra wij je aanmelding hebben ontvangen gaan wij voor je aan het werk.

2

Intake

Wanneer je je telefonisch aanmeldt, vragen we je om je persoonsgegevens. Deze worden zorgvuldig en veilig bewaard volgens de privacywetten. Ook stellen we vragen om een inschatting te maken van je zorgvraag. Indien je je via de website of per mail aanmeldt, zal er telefonisch contact met jou worden opgenomen.

Als je zorgvraag aansluit bij ons aanbod, gaat de intakefase van start. Let wel, dit is afhankelijk van of wij op een redelijke termijn plaats hebben. Ook hierin bieden wij graag duidelijkheid om een realistische verwachting te scheppen. Onze telefoniste kan hierover meer duidelijkheid geven. Bekijk onze actuele wachttijden.

Een van onze professionals neemt contact met je op voor een telefonische screening. Vervolgens kan er een intake worden gepland. Deze kan echter pas plaatsvinden wanneer wij een verwijzing van je huisarts hebben ontvangen. De intake bestaat uit twee gesprekken en een intern overleg. Voor die gesprekken wordt je gevraagd om nog enkele formulieren in te vullen. In het eerste gesprek maak je kennis met onze psycholoog. Deze luistert aandachtig naar jouw klachten en helpt een goede inschatting te maken van de ernst van je verslaving. Na de intake vindt er een intern overleg plaats met de regiebehandelaar. Daarna volgt een gesprek tussen jou en de regiebehandelaar zelf. Na het gesprek maakt deze een professionele inschatting om te bepalen bij welke behandeling je het meeste baat zou hebben. Dit advies en besluit gaat natuurlijk altijd in overleg met jou! Pas nadat jij het helemaal eens bent en instemming hebt gegeven, kan worden overgegaan tot de zorg die het beste bij jou past.

3

Detox

Wanneer onze behandeling lijkt aan te sluiten bij jouw zorgvraag en je het eens bent geworden over een behandeling bij Reconext, volgt de volgende stap. Het kan namelijk zijn dat, in geval van middelengebruik, je lichaam eerst moet ontgiften. Dit noemen we detoxificatie of detox. Wanneer het wordt afgeraden om zelfstandig de middelen af te bouwen, kan medische ondersteuning wenselijk zijn. Dit wordt tijdens de intakefase met jou besproken door de regiebehandelaar. De behandeling start pas wanneer je lichaam middelenvrij is. Je haalt zo namelijk veel meer uit de behandeling omdat je mentaal en lichamelijk fitter bent.

4

Behandeling

Voor de behandeling daadwerkelijk start zullen wij je alle nodige informatie toesturen. De duur van de behandeling hangt af van of je een dagbehandeling of volledig individuele behandeling volgt: De duur van de van de vijfdaagse dagbehandeling is 6 weken. De duur van de driedaagse dagbehandeling is 8 weken. Een volledig individuele behandeling duurt gemiddeld 12 weken. Het programma in de dagbehandelingen bestaat uit een combinatie van groepstherapie en individuele sessies. In de individuele behandeling heb je uitsluitend 1-op-1 gesprekken met je behandelaren. Ongeacht aan welke behandelvorm je deelneemt, krijg je twee individuele behandelaren toegewezen die jouw het hele traject begeleiden. Een andere overeenkomst in alle behandelvormen is dat we veel gebruik maken van (inter-)actieve methoden waarbij de nadruk ligt op interactie en communicatie. In de groepsbehandelingen komt dit het meest tot uiting. In onze behandelwijze is dit namelijk een belangrijke manier om van en met elkaar te leren. Tijdens de individuele contactmomenten gaan we aan de slag met jouw persoonlijke hulpvraag. Samen met je behandelaar maak je een behandelplan; daarin stel je op hoe je jouw doelen gaat behalen. Je krijgt hierin begeleiding en aansturing van ons. Gedurende de behandeling vinden er evaluatiemomenten plaats om te kijken wat je hebt bereikt en wat je nog wilt bereiken. Natuurlijk staan we hierbij ook altijd stil bij je tevredenheid over de behandeling. Tijdens het traject denken wij ook altijd mee over mogelijke nazorg. Onze ervaring leert dat met passende nazorg, de kans op een duurzaam herstel vaak veel groter is.

Onze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar

Bij Reconext vinden we dat iedereen recht heeft op een behandeling. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt dus alleen je wettelijke eigen risico. Soms vergoedt een zorgverzekering echter niet alle kosten. Maak je geen zorgen: wij vragen géén eigen bijdrage voor onze behandeling, dus jij wordt nooit belast met deze kosten. Zo blijft onze verslavingszorg voor iedereen toegankelijk.
Direct aanmelden

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wil je je aanmelden voor een behandeling bij ons? Vul dan het aanmeldformulier in. Voor je overige vragen kun je ons bellen, of hier een bericht achterlaten.