Behandeling

Behandeling van verslaving

Bij Reconext helpen we je om je verslaving aan te pakken. De behandeling richt zich daarnaast ook op onderliggende problematiek. Samen werken we aan een evenwichtige levensstijl; een leven zonder gebruik of destructief gedrag. Wij hanteren een unieke methode om zo hoofd, hart en handen meer met elkaar te verbinden. Naast theorie en het voeren van gesprekken, richt onze behandeling zich namelijk juist veel op ervaren. Dus niet alleen praten, maar ook doen, met elkaar. We maken hierbij veel gebruik van wat de natuur te bieden heeft. Actief oefenen in een natuurlijke omgeving heeft dus een belangrijke rol. Zo draagt onze behandeling bij aan een duurzaam herstel.

Onze behandeling

Veel behandelingen zijn gericht op theoretisch leren en gesprekstherapie. Daar erkennen wij het belang ook zeker van. Bij Reconext denken we echter dat er vaak belangrijke elementen ontbreken, zoals simpelweg meer dóén en ervaren. We gaan uit van het zelf herstellend vermogen van de mens. Natuurlijk met onze begeleiding, waarbij we zorgen voor een veilige omgeving. Je wordt echter ook uitgedaagd om uit je comfort zone te gaan en zo te kunnen groeien. Vanuit onze missie en visie verweven wij deze elementen meer in de behandeling. Dit behelst de basis van onze unieke methode.

Een passende behandeling is nodig om je verslaving aan te kunnen pakken. Bij Reconext GGZ leveren we zorg op maat, aansluitend bij jouw behoefte. In de behandeling gebruiken wij veel evidence-based methoden op basis van cognitieve- en gedragstherapie, maar onze therapie is ook gericht op mindfulness en je sociale omgeving. Deze methoden zijn in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken. Daarnaast passen we erkende standaarden toe. Zo blijft onze kwaliteit gewaarborgd.

Methoden in de behandeling

Wij zijn ervan overtuigd dat een behandeling met slechts theorie en gesprekken vaak onvoldoende is om de verslaving en bijkomende problemen aan te pakken. De vertaling van woorden naar daden is niet makkelijk. Dit blijft moeilijk wanneer je de theorie snapt, maar onvoldoende leert toepassen. Het ontbreekt aan ervaring. Onze methode richt zich juist daarop. Door te doen en te ervaren. Door theorie te koppelen aan een ervaring of handeling. Zo worden je inzichten en zelfeffectiviteit vergroot. We proberen hiermee een duurzame basis te leggen; een leefwijze met nieuw, gezond gedrag.

Bij Reconext bieden wij behandeling in een kleinschalige setting. Hierdoor kunnen wij onze methoden beter afstemmen op jouw persoonlijke hulpvraag. Wij vullen de methodiek aan met leren door te ervaren; meer actief doen en interactief oefenen, in plaats van enkel praten over je problemen. Hiervoor maken we vaak gebruik van de natuur. De locatie in het Heuvelland in Zuid-Limburg geeft ons daarin veel mogelijkheden. De natuur biedt vele gezondheidsvoordelen die wetenschappelijk zijn bewezen. Daarnaast biedt ze ook een goede basis voor het leren door ervaring. Een betere connectie met je natuurlijke behoeften is belangrijk in herstel. In verbinding komen met jezelf en je omgeving staat dan ook centraal in onze visie. De interactie met de natuur stimuleert dit op een laagdrempelige manier.

Groep en individu

De duur en vorm van jouw behandeling hangt af van jouw zorgvraag. Zo kun je een vijfdaagse of driedaagse dagbehandeling volgen, waarbij je deelneemt aan zowel groeps- als individuele sessies. Daarnaast is er de mogelijkheid om een volledig individueel traject te volgen. Hier gaan we uit van gemiddeld twee contactmomenten per week met jouw behandelaren. Onafhankelijk van de behandelvorm streven wij ernaar om je altijd aan minimaal twee behandelaren te koppelen. Op deze wijze kunnen we jou zowel een stabiele als inhoudelijk diverse behandeling bieden die aansluit bij jouw behoeften. De individuele en groepsbehandeling dragen beiden bij aan een krachtige basis voor herstel.

De groepsbehandeling biedt een basis om van en met elkaar te leren. We stimuleren een veilige omgang binnen de groep, waardoor er ruimte is voor (inter-)actieve samenwerking, herkenning en verbinding. De groep weerspiegelt daarin onderdelen van het dagelijks sociale leven. Dit stimuleert ook het leren uit ervaring.

De individuele begeleiding vindt plaats met twee behandelaren die je helpen met jouw zorgvraag. Samen breng je jouw verslaving en onderliggende problemen in kaart. Je stelt doelen op en je krijgt hulp om deze te bereiken. Dit alles op basis van jouw tempo en behoeften, volgens een vertrouwelijke en gelijkwaardige aanpak.

Familie en naasten

Een actieve rol van familie en naasten is erg belangrijk. Zij hebben vaak ook te lijden gehad onder de verslaving. Wij hebben daar begrip voor. Bovendien is het belangrijk om een steunsysteem te hebben. Door hun betrokkenheid in de behandeling is de kans op een duurzaam herstel veel groter. Bij Reconext houden we hier rekening mee. We bieden dan ook mogelijkheden om naasten en familie actief te betrekken in de behandeling.

Onze doelgroep

Een behandeling hoort afgestemd te worden op de problematiek. Zo zijn de vorm, de duur en de ernst van de verslaving bepalend. Ook zijn er een aantal risicofactoren die invloed kunnen hebben. Deze bepalen mede de intensiteit van de behandeling.

Reconext GGZ is een kleinschalige organisatie. Dit stelt ons in staat om écht naar jou als individu te kijken. Hierdoor kunnen wij helaas niet iedereen behandelen; onze behandeling richt zich daarom op een bepaalde doelgroep. Deelname is verbonden aan een aantal voorwaarden. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde is een bepaalde mate van zelfredzaamheid. Er zijn ten slotte maar twee contactmomenten per week. Heb jij intensievere zorg nodig? Dan verwijzen wij graag naar onze partners in de zorg. Je kan je behandeling dan later bij ons voortzetten.

Bij Reconext GGZ sta jíj centraal. We luisteren dus ook goed naar jouw behoeften. We vragen altijd naar je persoonlijke wensen, (werk)situatie en doelen. Hier houden wij rekening mee. Bij de aanmelding en intake wordt bepaald of wij de zorg kunnen bieden die past bij jouw behoeften.

Ons traject

Erkennen dat je hulp nodig hebt, is erg moeilijk. Dit geldt ook voor zoeken naar een passende behandeling. Wij willen het je daarom zo gemakkelijk mogelijk maken. Wij volgen onderstaand proces:

  1. Denk je dat onze werkwijze aansluit bij jouw behoeften? Meld je dan aan door te bellen of door aanmelding op de website. We verzamelen enkele gegevens, waarna een korte telefonische screening volgt. We maken dan een inschatting van je zorgvraag. Daarna kan er een intake worden gepland.
  2. De intake bestaat uit twee gesprekken. Onze psycholoog gaat gericht in op je hulpvraag. Daarna ga je in gesprek met onze regiebehandelaar. Hieruit komt een advies over het vervolg. Een besluit tot behandeling volgt alleen met jouw instemming.
  3. Een detox is in sommige gevallen nodig. Het lichaam moet vrij zijn van middelen voor de behandeling start. Dit komt de behandeling ten goede. Bij de intake bespreek je of er medische ondersteuning nodig is.
  4. De duur en vorm van je behandeling wordt afgestemd op je zorgvraag. We stellen een behandelplan met je op en begeleiden je door het proces. Met onze hulp werk je aan een betere toekomst voor jezelf. Samen kijken we naar passende nazorg. Zo is de kans op duurzaam herstel vaak groter.

Meer informatie over het traject, of onze wachttijd.

Onze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar

Bij Reconext vinden we dat iedereen recht heeft op een behandeling. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt dus alleen je wettelijke eigen risico. Soms vergoedt een zorgverzekering echter niet alle kosten. Maak je geen zorgen: wij vragen géén eigen bijdrage voor onze behandeling, dus jij wordt nooit belast met deze kosten. Zo blijft onze verslavingszorg voor iedereen toegankelijk.
Direct aanmelden

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wil je je aanmelden voor een behandeling bij ons? Vul dan het aanmeldformulier in. Voor je overige vragen kun je ons bellen, of hier een bericht achterlaten.